ATİB, richting het 40e jaar

In 1977 zijn onderzoeken gestart om in Almelo een vereniging op te richten. Hoewel het idee om een ​​vereniging op te richten vóór die datum werd geopperd, is er geen bewijs om dit te ondersteunen. Het eerste notariële charter van de vereniging

Gesigneerd door Mustafa Tanır, Kemal Keskin en Ali Günbay. In de vestigingsstudies, Mahmut Durmuş, Yusuf Mavdi, Şeyho Çimen, Yaşar Sarcanöz, Ali Albayrak, Mustafa Keskin, Mehmet Dağ, Hanifi Uzun, Hacı Karacaoğlan,

Vrienden zoals Celal Özcan en Süleyman Topaloğlu droegen bij. Als er andere vrienden zijn die we momenteel niet hebben, maar die hebben bijgedragen met de steun van jullie lezers, laat het me dan weten Het zou ons blij maken om vrienden te publiceren wiens bijdragen we hier niet konden bereiken.

ATİB begon haar activiteiten als zelforganisatie onder de naam Almelo Turkish Social Culture Association op 27 februari 1978 met haar notariële statuut. Op 16 juli 1979 werd de naam van de vereniging gewijzigd in de Unie van Arbeiders uit Turkije in Almelo. Zoals vermeld in het charter van de vereniging, sociale en culturele activiteiten

Om het op te lossen zijn er diverse activiteiten uitgevoerd zoals spreekuren en taalcursussen. Er werden culturele activiteiten georganiseerd om te integreren in de samenleving waarin we leven. In korte tijd werd ATIB, Almelo bekend bij het publiek. Zelfs; Het eerste erelid van de stichting was de burgemeester van Almelo, de heer Schneider.

a) politieke ontwikkelingen in Turkije:

Eind jaren zeventig beleefde hij een letterlijk chaos in Turkije.

Bijna dagelijks kwamen er tientallen mensen om op straat, in de laan of in koffiehuizen. De opeenvolgende regeringen van het Nationalistische Front konden het probleem niet oplossen en verdeelden de samenleving in kampen. Deze politieke chaos, om zo te zeggen, accumuleert drie tot vijf cent, Turkse arbeidsmigranten die beslissingen teruggeven, die hun families in Turkije hebben achtergelaten, hebben ervoor gezorgd dat ze het land waar ze zich bevinden, hebben gebracht.

En op 12 september 1980, zoals u weet, nam de militaire junta van Evren onder schot de administratie over.

b) En Nederland;

Deze nieuwe immigratiegolf vanuit Turkije naar Nederland, ervaren door een gezinshereniging ‘bracht vooral de huisvestingskwestie op de agenda. Woningcoöperaties beschikten niet over voldoende huurwoningen. Je moest je inschrijven bij de gemeente en in de rij staan ​​voor de huurwoningen. Lang wachten om een ​​huurwoning te vinden, was tijdverspilling. Omdat Turkije “ook onzekerheid ervoer, voelen mensen zich ongemakkelijk. Een van de belangrijkste voorwaarden voor gezinshereniging was dat degene die zijn gezin mee wil nemen namens zijn gezin een uitnodiging kan aanvragen en eerst een geschikte woonruimte kan vinden. De snelste oplossing om het huisvestingsprobleem op te lossen, was het kopen van een huis. In die tijd vonden zelfs de meest verwaarloosde woningen grote aantallen kopers.

Degene die het huisvestingsprobleem oploste, bracht zijn gezin naast hem. Het bracht andere problemen met zich mee, zoals gezinshereniging, onderwijs, taalproblemen en aanpassing. Kort daarna brak er een grote crisis uit in de textielindustrie. De meerderheid van de werknemers van Turkse arbeidsmigranten in de textielindustrie konden geen deel van de zaak betalen die door de kaybettiler.beledi de meeste banen was aangegaan en om een ​​banklening te garanderen. De huizen van onze mensen, die hun afbetaling niet konden betalen, werden op een veiling zeer goedkoop verkocht door de bank waarvan ze na een tijdje leenden, ze werden beiden uit hun huizen gehaald en geleend.

c) Wat moet ATİB doen?

Wat zijn de reflecties van de ontwikkelingen op ATİB, die we in de twee bovenstaande kopjes kort hebben geprobeerd samen te vatten? politieke ontwikkelingen in Turkije, is altijd een belangrijke factor geweest bij het bepalen van de agenda van Turkiyelis die in Europa wonen. Wie of welke instellingen ook actie ondernamen tegen de Evren-junta, die op dat moment in ons land aan het werk was, werd door de ondersteunende pers op zijn zachtst gezegd beschuldigd van verraad. De negatieve gevolgen van dergelijke eenzijdige publicaties voor de massa veroorzaakten het verlies aan macht van zelforganisaties zoals ATİB Als ATİB zijn we altijd gevoelig geweest voor politieke ontwikkelingen in de wereld en in ons land. De strijd tegen racisme, discriminatie en fascisme is een van onze basisprincipes geweest. 12 september 1980 De zelforganisatie ATİB was misschien wel de eerste actie in Nederland tegen de Universum-junta. Dit principiële tegengestelde standpunt veroorzaakte met andere woorden, zoals hierboven vermeld, het ernstige machtsverlies van ATIB. Ook werd het ATIB-verenigingsgebouw in brand gestoken en verbrand. Met de uitgevoerde lastercampagnes werd geprobeerd ATİB te verzwakken. Deze campagne was gedeeltelijk succesvol, maar zoals gisteren heeft ATİB geen enkele concessie gedaan vanuit haar politieke lijn om stelling te nemen tegen elke antidemocratische gebeurtenis. Maar vandaag zegt bijna iedereen dat de staatsgreep van 12 september 1980 een fascistische poging was.

ATIB werkte ook samen met andere democratische organisaties in Nederland en was solidair met democratische krachten in Turkije, aan de andere kant, de Turkse arbeidsmigranten, de economische crisis nadat ze werkloos waren geworden als gevolg daarvan, geen van de huizen ten koste van verkocht , is een onderzoek gestart op nationaal niveau tegen de aanklacht. Hij bracht de kwestie op de agenda van het parlement door het THUISCOMITÉ op te richten. Na de interviews werd de kwestie positief afgesloten.

Sinds het begin van de jaren tachtig

Onderwijs

Huisvesting

Sessie gezins hereniging

Taalprobleem (taalprobleem)

Verplichting om ID te dragen (pasjes nat)

Kindergeld (Kinderbijslag)

Kiesrecht en kiesrecht

Het waren enkele van de belangrijke onderwerpen op de agenda van Nederland. Deze kwesties waren veelvoorkomende problemen van immigranten en er moest iets aan deze kwesties worden gedaan op lokaal en nationaal niveau.

ATİB was zich ervan bewust dat de oplossing van deze problemen was door middel van gezamenlijke samenwerking. Op lokaal niveau nam hij deel aan de verkiezingen die werden gehouden om een ​​vreemdelingencommissie te vormen (artikel 61 kommissie) en stuurde een van haar vertegenwoordigers naar de gevormde commissie, aan de andere kant nam hij op regionaal niveau deel aan werken om een ​​platform te creëren met andere democraten. Naar aanleiding van de hiervoor georganiseerde trainingen en bijeenkomsten is in Twente het platform Democratische Verenigingen opgericht. De zelforganisaties die op dit platform waren opgenomen waren ATİB (Almelo), TTİB (Enschede), TDVH (Hengelo) en OTİB (Oldenzaal). Op nationaal niveau nam hij ook deel aan het werk van de Federatie met andere zelforganisaties. Een federatie van op nationaal niveau werden zelforganisaties van allochtone afkomst opgericht. In zekere zin zag ATİB dat de mogelijkheden van immigranten om zich in dit land te vestigen toenamen. Daarom plaatste hij de mogelijkheid om in de politieke arena te staan ​​bovenaan zijn agenda.

.

Vrienden,

Daarvoor had ATIB een website. We konden er echter niet voor zorgen vanwege de tijdloosheid, of toen Facebook op de agenda kwam, kwam de sociale netwerkpagina die we Facebook noemen gemakkelijker bij ons. Maar we realiseerden ons dat de website anders, meer permanent is en een archieffunctie heeft. Met andere woorden, het is een krant die u op internet publiceert. Op deze site, uw aankondigingen, evenementen,

U heeft hier de mogelijkheid om uw opmerkingen of artikelen van u te delen. We hopen je via deze site nog vaker te ontmoeten.