ATİB IS 40 JAAR OUD !!!!!

01.04. Het feest, dat op zondag 2018 om 11.00 uur begon, duurde tot 23.00 uur ’s avonds. We vierden het 40-jarig jubileum van ATİB met een intens programma. Allereerst herinnerden we ons onze leden die niet leefden. We hielden een minuut stilte voor zijn herinneringen. We presenteerden beelden van ATİB van gisteren tot vandaag met film- en diavoorstellingen. Er waren echt emotionele en plezierige momenten. Wat zou daarna de toekomstige rol van ATİB moeten zijn? doorgegeven aan het paneel. Tijdens de gegeven pauze werd de schilderijententoonstelling bezocht die in het gebouw was gemaakt. Later werd er een 40e-jarige onderscheiding uitgereikt aan onze leden en gasten.Na het diner bij de vereniging ging het programma ’s avonds verder met live muziek. Er was een intense deelname. We willen alle vrienden bedanken die ATİB vandaag niet alleen hebben achtergelaten met hun berichten of door persoonlijk te komen.

Beste vrienden, kennissen, vrijwilligers, collega’s en aanhang van ATIB,

Op zondag 01 april 2018 vanaf 11.00 uur organiseert ATIB op feestelijke wijze het 40 jarige jubileum. Atib is op 27 februari 1978 opgericht, We willen iedereen bedanken die ATIB sinds de oprichting heeft ondersteund. Ook willen wij stilstaan bij al die mensen die sinds de opdracht een actieve bijdrage hebben geleverd en die niet meer onder ons zijn..

Wij willen de periode van 40 jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Herinneringen terughalen maar ook met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Om dat mogelijk te maken hebben wij een programma samengesteld die u in de bijlage aantreft. Ontmoeting staat daarbij centraal.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en het geeft ons steun en kracht om door te gaan met het goede werk dat wij al 40 jaar uitvoeren. ATIB wil graag met u een toost uitbrengen op het duurzame bestaan van de organisatie. U hebt dat allen mogelijk gemaakt.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan het jubileum. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Het programma treft u aan in de blijlage.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ATIB

bijlage

Programma 40 jarige jubileum van ATIB

Plaats  : ATIB, gebouw De Kolk, Bornerbroeksestraat 19, 7607 KD ALMELO

Tıjd     : zondag 1 April 2008

11.00 uur        Zaal open

11.15 uur        Invullen van dagboek, thee / koffie, onderlinge contact, het bekijken van foto’s en video’s

12.00 uur        Het bekijken van een film van ± 30 minuten over geschiedenis van ATIB

Officiële opening met een stilte

Toespraak voorzitter ATIB

Korte pauze

13.30 uur        Panel

14.30 uur        rondvragen

15.30 uur        rondleiding van het gebouw

16.00 uur        pauze

17.00 uur        maaltijd

18.00 uur        theaterspel, geproduceerd door Bayram ARSLAN

18.30 uur        Muziek – Feest

Almelo, 20 maart 2018

Vrienden, vrienden, zielen,

01.04. Op zondag 2018 vieren we de 40ste verjaardag van ATİB vanaf 11.00 uur.

ATİB, opgericht op 27 februari 1978, is nu 40 jaar oud. Allereerst, terwijl we onze eindeloze dank uitspreken aan iedereen die sinds de oprichting heeft bijgedragen aan ATİB,

We gedenken met respect al degenen die hun inspanningen niet hebben overleefd.

Vrienden,

We willen dit veertigjarige proces met onze vrienden evalueren, onze herinneringen uit het verleden samen delen en onze vrienden analyseren die nu niet bij ons zijn. We zien deze viering ook als een ontmoetingsdag met vrienden die niet tijdloos zijn. In die zin hebben we een programma georganiseerd om deze dag zoveel mogelijk en voor zover mogelijk te vieren.

Wat zit er in mijn programma? er bestaat. Er is een reis naar het verleden met foto’s, er zijn films, er zijn sketches, er is livemuziek. Het belangrijkste item van het programma is naar onze mening het ontmoeten van vrienden met elkaar.

Als we jullie bij ons zien op deze vieringen van het 40-jarig jubileum, wat een trots voor ons is, met andere woorden deel uit te maken van deze vreugde, geeft ATİB kracht. Vrienden, laten we niet vergeten dat de basisvoorwaarde van sterk zijn is om naast elkaar te staan.

We nodigen je nogmaals uit voor dit feestelijke evenement en verwelkomen je bij voorbaat. We sturen het programma van de dag met deze uitnodiging om te bellen. Het programma staat op de achterpagina van deze brief.

Blijf vriendelijk

ATİB Raad van Bestuur

Almelo, 20 maart 2018

PROGRAMMA

Vieringprogramma voor het 40-jarig jubileum van ATİB

Plaats ; ATİB De Kolk, Bornerbroeksestraat 19, 7607 KD- Almelo

11.00 Zaal gaat open

11.15 Registratie, thee en koffie, gesprek

Kijken naar foto’s of dia’s in de woonkamer

12.00 Ongeveer 30 minuten voorbereid op ATİB van vroeger tot nu.

Films kijken

13.00 Officiële opening. Een moment van stilte: openingstoespraak van de ATİB-president

Zoek kort

Paneel
14.30 vragen

Bouwtour / informatie
16.00 Poëzie / verhaal

16.30 – 17.00 OPROEP

17.00 – 18.00 uur maaltijd

18.00 – Schets

18.30 – Muziek

Opmerking: Vrienden, laat me uiterlijk vrijdag 30 maart 2018 weten hoeveel mensen u wel of niet zult bezoeken. Ons e-mailadres is atibalmelo1978@gmail.com

Verkiezingsvergadering

Thema derde debat: aanpak armoede in Almelo / Derde bijeenkomst: Armoede
15 maart 2018, 19.00 uur – 21.30 uur

Foto’s van uit de zaal / Foto’s uit de woonkamer

ATİB 40 JAAR VIERING !!

Lieve vrienden,

Turkse Arbeidersbond 01.Nisan.2018 Almelo viert zondag de hele dag haar 40-jarig jubileum met een drukke agenda. De komende dagen zullen we u zowel op onze Facebookpagina als hier informatie geven. Schrijf het nu in uw agenda’s.

Internationale Vrouwendagviering op 8 maart:

Op zondag 11 maart 2018 vond in ATİB een evenement plaats.

Het schema van dit evenement staat hieronder.

ATİB. 11 maart 2018 Vieringsevenement
Koffie babbelen

10.30 uur: opening
10:45 uur: ontbijt
11:15: Informatie
Spreker: Emine Şenkal
12:30: Afsluiting (chatbijeenkomst)
Na afsluiting van de informatiebijeenkomst
8 maart, viering van de Internationale Vrouwendag.
13:00: Opening
13.30 uur: Muziekentertainment
14.30 uur: Bingo
15.00 uur: entertainment
16.30 uur: sluiting

Gelukkig 8 maart, Internationale Vrouwendag.

Geen stem, is een verloren stem!

Uitnodiging debat Atib in het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Thema derde debat: aanpak armoede in Almelo
15 maart 2018, 19.00 uur – 21.30 uur

Is Nederland een verzorgingstaat, een participatiestaat of beiden? Die vraag doemt steeds meer op bij politici. Vele politici zijn van mening dat Nederland steeds meer een participatiestaat is geworden. Meedoen aan de samenleving en eigen verantwoordelijkheid nemen, zijn kernbegrippen geworden. Mensen die daar moeite mee hebben, kunnen geholpen worden door de overheid. Niemand hoeft aan de zijlijn te staan! Mensen hebben recht op sociale zekerheid, kinderen hebben recht op onderwijs, volwassenen hebben recht op arbeid en ouderen hebben recht om te genieten van hun oude dag. Toch lijkt er sprake te zijn van kansenongelijkheid. Ruim 1 miljoen burgers (waaronder meer dan 400.000 kinderen) in Nederland leeft onder de armoedegrens, niet alle kinderen hebben gelijke kansen in het onderwijs, de arbeidsmarkt is helaas niet altijd voor iedereen toegankelijk en een deel van de oudere geniet niet van hun oude dag. Op alle fronten hebben vooral kwetsbare Nederlanders in onze samenleving het zwaar. Ook in Almelo! In dit debat gaan (aspirant) politici uit Almelo en aanwezigen met elkaar in gesprek over hoe zij op alle terreinen de kansenongelijkheid in Almelo willen aanpakken. We hebben enkele aspirant raadsleden uitgenodigd voor het panel, maar de organisatie heeft alle fracties uit Almelo uitgenodigd voor dit debat.
Programma
19.30 uur opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter
19.40 uur Schaamte om armoede door Mustafa Keskin, voorzitter Atib
19.50 uur Armoedeverlichting door Peter van Heteren , Armoedepact Almelo
20.10 uur Kansengelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt door Zeki Arslan, onderwijsdeskundige
20.20 uur debat lokale politici en aanwezige deelnemers olv avondvoorzitter
– GroenLinks,
– VVD,
– SP,
– Minima Partij: Lieneke Bolhuis (fractieleider)
– Eenmansfractie: Ugur Cete (fractieleider)
21.20 uur korte reflectie door de avondvoorzitter
21.30 uur sluiting, hapje en een drankje

Datum: 15 maart van 19.00 uur – 21.30 uur
Waar: Atib, Bornebroeksestraat 19 Almelo
Contactpersoon: M. Keskin (0612693056) en F. Bagir (0651813466)

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Groenestein: 0628866204 of per mail: p.groenestein@outlook.com

Aanmelding: vanwege de beperkte ruimte verzoeken wij u om op tijd aan te melden, uiterlijk voor 13 maart 2018. Dat kunt u doen door u telefonisch aan te melden op nummer: 0612693056 / 0651813466 of door een mail te sturen naar: atibalmelo1978@gmail.com.

Politiek debat van 1 maart 2018: LATEN WE SAMEN WERKEN VOOR ALMELO.

19.00 – 21.30 Plaats: Gemeente Almelo.

ATİB hield dit tweede debat in de gemeenteraad van Almelo. Iedereen kan deze bijeenkomst bijwonen. Ook leiders van politieke partijen die deelnemen aan lokale verkiezingen zullen deelnemen. We ontmoeten elkaar om 17.00 uur bij ATİB. Iedereen kan rechtstreeks naar de gemeente komen. We nodigen geïnteresseerden uit.

Blijf bij vriendschap.

18 februari 2018 Politiek debat

Op 21 maart 2018 worden in Nederland lokale verkiezingen gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen organiseerde ATİB een politieke discussie en informatie-evenement bestaande uit drie bijeenkomsten.

De eerste van deze bijeenkomsten vond plaats op zondag 18 februari 2018 om 14.00 uur.

Op deze bijeenkomst; Partijvertegenwoordigers van Pvda, Gang Lijst, Minima partij, SP, Groen Links, Almelo Centraal, Demokraten nu, D’66 en VVD waren aanwezig. Onderwerp van de bijeenkomst: DISCRIMINATIE

Partijvertegenwoordigers gaven ook hun mening over deze kwestie. De deelname aan en belangstelling voor de bijeenkomst was intens.

In het bijzonder, terwijl het debat over discriminatie heviger werd, kwam ook het bouwprobleem van ATİB naar voren. Benadrukt werd dat het discriminatieprobleem kan worden opgelost door verantwoordelijkheden te delen, dat wil zeggen gemeenschappelijk delen op elk gebied, in plaats van wederzijdse schuld. Na de verkiezingen herhaalden de partijen dat ze hun betrekkingen met ATİB zullen voortzetten. De gemeente Almelo is gevraagd een actievere rol te spelen bij de problematiek van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Geplande activiteiten;

ATİB blijft in 2018 werken aan sociale problemen, net als in voorgaande jaren. Enkele van de activiteiten die we dit jaar zullen behandelen, zijn als volgt;

  • Allochtone senioren en eenzaamheid
  • Het armoedeprobleem in het hele land,
  • Voorlichtingsactiviteiten voor vrouwen met een allochtone achtergrond over gezondheid en opvoeding van kinderen
  • Kunstonderwijs en arbeidsmarkt

*Discriminatie

In samenwerking met lokale instellingen zijn onderzoeken gestart om deze problemen op te lossen. Natuurlijk; De onderhandelingen met de lokale overheid worden voortgezet. Naast deze; De spreekuren, sociale en culturele avonden en sieradencursussen, die door vrouwen met grote interesse worden gevolgd, gaan door.