Almelo Turkse Arbeidersbond (ATIB)

Almelose Vereniging van uit Turkije Afkomstige Arbeiders

Adres. : Platanenstraat 38

7605 CP – Almelo

E-mail. : atibalmelo1978@gmail.com

website: atibalmelo.com

RSIN: 0092.17.034

Kvk nummer: 40073268

Atib-bestuursleden, Sezgin Apbak, Fikret Bağır, M. Keskin, Orhan Keser en Murat Duru.

Dagelijks Bestuur,

Sezgin Apbak (voorzitter / voorzitter), Fikret Bağır (penningmeester / pennigmeester) en M. Keskin (secretaris / secretaris)

DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de contacten tussen de in Nederland verblijvende personen van Turkse afkomst onderling en met de Nederlandse bevolking, alsmede het behartigen van hun belangen in Nederland. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door mogelijkheden te scheppen dat de uit Turkije afkomstige personen en de Nederlanders elkaar ontmoeten, elkaar te leren kennen en de bereidheid scheppen elkaar te helpen, waaronder de kennismaking op kultureel terrein eveneens dient te worden verstaan. De vereniging steunt alle initiatieven tot het hierboven gestelde.

De vereniging is democratisch en maakt geen verschil tussen godsdienst en sekte; zij verwerpt anti-democratische bewegingen en ideologieen, zij is anti-racistisch en beoogt de gelijkgerechtigheid van alle mensen en werkt in het openbaar belang.