Almelo Türkiyeli İşçiler Birliği(ATİB)

Almelose Vereniging van uit Türkije Afkomstige Arbeiders

Adres. : Platanenstraat 38

7605 CP – Almelo

E-mail.   : atibalmelo1978@gmail.com

website   : atibalmelo.com

RSIN: 0092.17.034

Kvk nummer: 40073268

Atib yönetim kurulu üyeleri, Sezgin Apbak, Fikret Bağır, M. Keskin, Orhan Keser ve Murat Duru.

Yürütme Kurulu (Dagelijks Bestuur),

Sezgin Apbak (Başkan/voorzitter), Fikret Bağır (sayman/pennigmeester) ve M. Keskin (sekreter/secretarresse)

BRIN-nummer: